Stiftelsen Astma & Allergiförbundets Forskningsfond samlar in pengar till allergiforskningen. Till julen 2013 lanserades allergikalendern, en online julkalender där man utan att förbinda sig till något kunde delta i utlottning av dagliga priser som skänktes av Astma och Allergiförbundets samarbetspartners och sponsorer.

Frågorna var av flervalsalternativ och en del frågor innehöll videoklipp där man skulle försöka lista ut vilken allergen barnet beskrev. Kalendern blev mycket uppskattad och många besökare kom tillbaka dag efter dag och tävlade på nytt. Kampanjen samlade in mer än 500 unika nya e-postadresser och sammanlagt 2.692 tävlingssvar.

Övrig produktion: med Nimbus, Oakandinch och musklick som verkställande byrå har det, bland annat, producerats och levererats en ny grafisk profil med specialtagna bilder, folder, rollups, samt en helt ny hemsida på allergiforskning.se.

Uppdragsgivare: Stiftelsen Astma och Allergiförbundets Forskningsfond.
Byrå: Oakandinch

www.allergiforskning.se