Stiftelsen Astma & Allergiförbundets Forskningsfond samlar in pengar till allergiforskningen. Under många års samarbete har det, bland annat, producerats och levererats en ny grafisk profil med specialtagna bilder, folder, rollups, en helt ny hemsida samt en julkalender som lottade ut vinster och samlade in nya kontakter.

Uppdragsgivare: Stiftelsen Astma och Allergiförbundets Forskningsfond.
Byrå: Musklick, Oakandinch, Nimbus

www.allergiforskning.se