Niam är en fastighetsfondförvaltare. För Niams räkning producerades bl. a. rollups, prospect och foldrar.

Uppdragsgivare: Niam. Byrå: Nimbus