Informationsfilm om betongs brandskyddande egenskaper, detta är den komprimerade textversionen där alla mellanspel tagits bort. Speakerpålägg, musik och animeringar av musklick media.

Beställare: Svensk Betong