Värmdö Byggentreprenader är ett byggföretag inriktat på byggande av bostäder, skolor och kommersiella lokaler i Storstockholmsområdet. Sedan starten 1974 har företaget expanderat  och har idag ca 125 anställda och omsätter ca 660 mkr. Lagom till 40-årsjubileet beställdes en ny hemsida. Önskemålen var bland annat en responsiv sida med goda möjligheter att lägga till och administrerar nyheter och platsannonser.

Uppdragsgivare: Värmdö Byggentreprenader AB. Byrå: Oakandinch

www.varmdobygg.se