Clavier i Stockholm, som renoverar flyglar, kontaktade musklick för att spela in ljudet från en Steinway Model D 1916 Hamburg, detta för att via webben kunna visa klangen och tonen hos instrumentet för presumtiva köpare. Ljudet spelades in med matchade stereomikrofoner i Claviers lokaler på Södermalm. Meningen var att endast ljudupptagningen skulle användas, men efter redigering beslutades att inkludera videon eftersom det dels visade instrumentets formidabla finish, men även som ett dokument över den framlidne Jan Eyron och hans fantastiska musikalitet. Jan Eyron avled bara något år senare.

Uppdragsgivare: Clavier