kund-sedan-2001När Vintertullsskolan behövde en ny hemsida 2005 fick musklick media uppdraget. Musklick fick även förtroendet att göra om sidan 2009 och 2013. Musklick har även fotograferat och dokumenterat en studiedag ute i Stockholms skärgård.